• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

بازدید هیئت عراقی از شرکت پارس‌دارو

به منظور تحقق اهداف صادراتی در راستای اهداف استراتژیک شرکت، روز دوشنبه مورخ 3/9/93 شرکت پارس‌دارو میزبان هیئت تجاری عراق بود. در اين بازديد، پس از انجام مذاكرات تجاري و بررسي راهكارهاي همكاري، سایت نیمه‌جامدات شرکت توسط هیئت عراقی مورد بازديد قرار گرفت. با توجه به رضايت هیئت عراقی از اين بازديد، انتظار مي‌رود شركت پارس‌دارو به زودي شاهد ثبت دارو در وزارت بهداشت كشور عراق بوده و بتواند سهم مناسبي از اين بازار را در اختيار بگيرد.