• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

اخبار سازمانی

برگزاری سومین مانور اطفای حریق در شرکت پارس دارو

سومین مانور اطفای حریق در سال 99، توسط واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) شرکت پارس دارو برگزار شد.

 

 


به گزارش روابط عمومی پارس دارو، در راستای ارتقای سطح آمادگی تیم واکنش در شرایط اضطراری شرکت پارس دارو، واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) شرکت اقدام به برگزاری سومین مانور اطفای حریق در سال 99 نمود.

این مانور با مشارکت 30 نفر از اعضای تیم واکنش اضطراری روز پنجشنبه 30 بهمن ماه در محل شرکت پارس دارو برگزار شد.

در این مانور، کلیه اعضاء با استفاده از تجهیزات اطفای حریق (فایر باکس ها، کپسول ها و ...) اقدام به اطفای حریق نموده و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

لازم به ذکر است، در 2 مانور گذشته نیز اعضای تیم واکنش در شرایط اضطراری در زمینه های اطفای حریق و تخلیه اضطراری تحت تمرینات تئوری و عملی قرار گرفته بودند.