پارس دارو اسپانسر چهارمین کنگره انجمن اورولوژی در شهر شیراز آبان ماه 1396

 

شرکت پارس دارو در چهارمین کنگره انجمن اورولوژی که در شهر شیراز در تاریخ 11-12 آبان ماه برگزار گردید،شرکت نمود و به معرفی قرص داکسوپیل (درمان انزال زودرس) پرداخت.این سمینار توسط انجمن اورولوژی ایران شاخه فارس برگزار شد و اعضای اصلی انجمن اورولوژی ایران از غرفه پارس دارو بازدید کردند.

1

2

3

4