• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

حضور شرکت پارس‌دارو در سیزدهمین همایش سالیانه داروسازان

سیزدهمین همایش سالانه داروسازان از 5 تا 7 شهریورماه سال جاري با عنوان دارودرمانی در جمعیت‌های ویژه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار گردید و از 18 امتیاز بازآموزی برخوردار بود. این همایش توسط انجمن علمی داروسازان و با همکاری گروه دارویی برکت برگزار گردید.

 در این دوره، شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین در قالب یک گروه، حضور گسترده‌ و فعالی داشتند. در روز پایانی همایش نیز، آقای دکتر شانه‌ساز مدیرعامل شرکت دارویی تأمین از غرفه کلیه شرکت‌ها بازدید به عمل آوردند و از حضور فعال شرکت‌ها، تشکر و قدردانی نمودند.

44