شرکت پارس دارو میزبان تیم فروش شرکت توزیع داروپخش مرکز تهران یک

 

 

شرکت پارس دارو افتخار میزبانی تیم فروش شرکت توزیع داروپخش مرکز تهران یک را در دومین پنج شنبه مهر ماه داشت .
طی برگزاری این جلسه مباحثی در مورد فروش، راهکارهای افزایش آن و ارتباط مستمر و مؤثر بین دو شرکت جهت افزایش سهم بازار محصولات پارس‌دارو مطرح شد و سپس میهمانان گرامی از خط تولید شرکت پارس‌دارو بازدید نمودند.

 T1

T2

T3

T4