• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

اخبار سازمانی

حضور موفق و مؤثر پارس‌دارو در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌ فارما

 

 

پارس‌دارو در کنار سایر همکاران مجموعه بزرگ دارویی تأمین به مدت 3 روز میزبان بازدیدکنندگان از غرفه شرکت بود. در این دوره جلسات متعددی در غرفه با حضور مدیریت  محترم عامل، معاونت مالی و سرمایه‌ های انسانی، معاونت بازرگانی، مدیریت بازرگانی و مدیریت فروش و بازاریابی و واحد صادرات بررگزار شد که خوشبختانه جهت پیشبرد اهداف شرکت قدم‌های مهمی برداشته شد.
تعداد بسیاری از همکاران نیز در کارگاههای آموزشی که در محل نمایشگاه برگزار شد؛ حضور داشتند.
به واسطه حضور در این همایش فرصت مناسبی جهت تبادل اطلاعات و انتقال دانش برای شرکتها و بازدیدکنندگان فراهم شد.

 

IPH 1

IPH 2

IPH 3

IPH 4

IPH 5

IPH 6

IPH 7

IPH 8

IPH 9

IPH 10