• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

اخبار سازمانی

حضـور در پـنجمین نـمایـشـگاه ایـران فـارمـا

 

 

در آستانه افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما پارس دارو در کنار سایر همکاران مجموعه گروه دارویی تامین ازسه شنبه مورخ 2 مهر ماه 1398 به مدت 3 روز میزبان بازدیدکنندگان از این نمایشگاه خواهد بود.

 Iran Pharma