• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

موفقیت پارس‌دارو در تمدید گواهینامه نظام مدیریت یکپارچه

شرکت پارس‌دارو در ممیزی سال 1392 موفق به تمدید گواهینامه IMS بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001:2008، ISO14001:2004و OHSAS18001:2007برای یک دوره سه سال دیگر گردید.

این ممیزی که در روزهای 18 و 19 اسفندماه برگزار گردید، با جلسه افتتاحیه در ساعت 8 صبح روز 18 اسفندماه با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت آغاز گردید. در این جلسه، آقای دکتر امجدی، مدیرعامل سازمان، ضمن بیان عملکرد کلی سازمان در سال 92، این نکته را بیان نمودند که تنها اخذ گواهینامه برای ما مطرح نبوده و ما پذیرای دیدگاه‌ها و نظرات ممیزان و ارزیابان برای بهبود فرآیندها و عملیات سازمان هستیم.

پس از دو روز فرآیند ممیزی، جلسه اختتامیه ساعت 14 روز 19 اسفندماه با حضور معاونین و مدیران برگزار گردید.

هیأت ممیز پس از انجام ممیزی از فرآیندهای سازمان، گزارش ممیزی شامل نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را ارائه نمود و شرکت پارس‌دارو را جهت دریافت گواهینامه نظام مدیریت یکپارچه مورد تأیید قرار دادند.

در پایان نیز از تیم ممیزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.