• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

کارگاه آموزشی گروه واکنش اضطراری

 

 

کارگاه آموزشی یکروزه اطفای حریق مخصوص گروه واکنش اضطراری شرکت پارس دارو توسط واحد HSE و همکاری ایستگاه 19 سازمان آتش نشانی تهران در روز جمعه موزخ 4/5/98 از ساعت 8 صبح الی 13 برگزار شد در کارگاه ابتدا آموزش استفاده از تجهیزات به صورت انفرادی داده شد و سپس سه گروه تیم عملیاتی تشکیل و طبق سناریوی تمرینی ، عملیات ترکیبی واکنش در شرایط اضطراری انجام شد و در پایان به نفر برتر در قسمت آبرسانی هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.

 

A

B

C