• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

بازدید مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ از شرکت پارس دارو به عنوان کارفرمای برتر

بازدید مدیرکل تأمین اجتماعی شرق تهران بزرگ از شرکت پارس دارو به عنوان کارفرمای برتر

 

صبح امروز سه شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه 1398، جناب آقای میرزایی و هیئت همراه ایشان  از طرف اداره کل تأمین اجتماعی به همراه جناب آقای گزانی، ریاست محترم شعبه 16 تأمین اجتماعی و همکاران شان، جهت بزرگداشت روز کار و کارگر و تبریک این روز به کارکنان محترم و  زحمتکش در شرکت پارس دارو حضور پیدا کردند. لازم به ذکر است شرکت پارس دارو در رقابت با 600 بنگاه اقتصادی از نظرارتباطات اثربخش، سالم و قانونمدار با دستگاه های اجرایی در حوزه رابطه کارگر و کارفرمایی و خدمات بیمه تأمین اجتماعی، توانسته است در جایگاه برتر قرار گیرد.

1

2

3

4