• info@parsdarou.ir

  • شماره تماس :70 - 77704061 021

دریافت گواهی ثبت از وزارت بهداشت عراق

دریافت گواهی ثبت از وزارت بهداشت عراق

شرکت پارس دارو برای اولین بار موفق به اخذ گواهی ثبت از وزارت بهداشت عراق گردید .
اردیبهشت ماه سال 1396، هیئتی متشکل از کارشناسان وزارت بهداشت عراق و کیمادیا ، خطوط تولیدی شرکت پارس دارو را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند . پس از تائید اولیه و ارائه گزارش مثبت این هیئت و بررسی نهایی مدارک و مستندات مرتبط توسط کارشناسان مربوطه در بغداد ، نهایتاً در تیرماه 96 کارخانه پارس دارو در وزارت بهداشت عراق رجیستر شده و گواهی ثبت آن با اعتباری 5 ساله (تا سال 2022) صادر گردید . گفتنی است دریافت این گواهی، اولین موفقیت پارس دارو در رجیستر کردن خطوط تولیدی خود در کشورهای خارجی میباشد .

 Iraq Certification

DSC 0001

DSC 0005

 DSC 0032

DSC 0011