«پارس دارو» گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی دریافت کرد

چاپ

شرکت پارس دارو در آخرین ارزیابی گواهینامه‌های خود، موفق شد جزو نخستین شرکت‌های دارویی باشد که توانسته گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001) را مطابق با آخرین ویرایش بین المللی سال  2018 دریافت کند.

(دکتر براهیمی، مدیرعامل شرکت پارس دارو و دکنر وکیل‌زاده، سر ممیز IMS)

به گزارش روابط‌عمومی و اموررسانه‌ای شرکت پارس‌دارو؛ این ارزیابی طی سه روز از تمامی واحدهای محتلف «پارس دارو» توسط متخصصان و ارزیابان شرکت AGS در راستای ارج نهادن به سرمایه های انسانی و با هدف حفظ سلامتی آنها و افزایش ایمنی کار انجام شد که پس از بررسی‌ها و همکاری واحدهای مختلف، این شرکت موفق شد گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی را مطابق آخرین ویرایش بین‌المللی 2018 کسب کند.

همچنین در این ارزیابی، گواهینامه‌های سیستم مدیریت یکپارچه IMS که شامل گواهینامه‌های ISO9001:2015 و ISO14001:2015 نیز تمدید شد و گواهینامه OHSAS18001:2015 نیز به ویرایش جدید 2018 آن ISO45001 ارتقا یافت.

(دکتر رضارجب؛ مدیراستراتژی و تعالی شرکت پارس دارو)